Uncategorized

Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas wdrożonymi i realizowanymi projektami przez suskich pasjonatów historii zrzeszonych w Stowarzyszeniu Historyczno-Badawczym „Galea”.

 

Głównym powodem powołania do życia Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” była chęć odkrywania tajemnic z przeszłości Susza i regionu. Zakładając organizację zrzeszającą pasjonatów regionalnej historii ustaliliśmy dwa filary określające obszar naszej działalności. Pierwszy filar to: prowadzenie działalności na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziemi Suskiej i regionu. Drugi natomiast to: badanie i upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie ze szczególnym uwzględnieniem historii Susza i okolic.

 

Swoje podstawowe cele realizujemy poprzez różnego rodzaju działania tzn. prowadząc własne badania historyczne, organizując różnego rodzaju spotkania, edukując dzieci i młodzież, prowadząc działalność informacyjną, wydawniczą, współpracując z różnymi organizacjami, gromadząc regionalne zabytki oraz wiele innych. Już w pierwszych latach swojej działalności wdrożyliśmy kilka ważnych projektów, które doskonale wpisują się w działalność statutową oraz wyróżniają i określają naszą organizację. Lista naszych projektów nie jest zamknięta i z całą pewnością z biegiem czasu pojawią się kolejne działania.

 

 

Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu

 

 

Tuż po założeniu stowarzyszenia, już w 2017 roku wdrożyliśmy swój pierwszy projekt. W latach 2017-2019 przeprowadziliśmy prace porządkowe na najlepiej zachowanym w naszej gminie starym cmentarzu zlokalizowanym w miejscowości Kamieniec. Przez dwa lata porządkowaliśmy teren, odnawialiśmy i naprawialiśmy istniejące nagrobki oraz odrestaurowaliśmy pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej. Projekt realizowaliśmy wspólnie z parafią pw. Matki Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu przy współfinansowaniu ze środków publicznych Gminy Susz. Projekt zakończyliśmy opracowaniem i udostępnieniem obszernego sprawozdania z pełną dokumentacją nekropolii. Szczegóły projektu można poznać czytając następujące artykuły:

 1. Rozpoczęto porządkowanie cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu
 2. Cmentarz w Kamieńcu – kolejne prace za nami
 3. Rewitalizacja cmentarza z dofinansowaniem z Gminy Susz
 4. Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu

 

Pełne sprawozdanie z realizacji projektu dostępne jest TUTAJ

 

 

Muzeum Regionalne w Suszu

 

 

Po niespełna dwóch latach działalności członkowie stowarzyszenia podjęli decyzję o utworzeniu prywatnej placówki muzealnej. Głównym powodem takiej decyzji była chęć prezentacji mieszkańcom Susza artefaktów odkrywanych podczas prowadzonych poszukiwań zabytków przez członków organizacji, ale także gromadzenie i ochrona wszelkich zabytków związanych z historią naszego miasta i regionu. Jeszcze w tym samym roku stowarzyszenie zarejestrowało swoje muzeum w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadając mu nazwę: „Muzeum Regionalne w Suszu” i jednocześnie zawarło porozumienie z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego odnośnie wynajmu zabytkowej synagogi celem utworzenia wystaw muzealnych. Przez kolejne dwa lata członkowie stowarzyszenia przy wsparciu ze strony mieszkańców, lokalnych firm i instytucji prowadziło remont wydzierżawionego budynku oraz przygotowywało pierwsze wystawy. Otwarcie Muzeum Regionalnego w Suszu dla zwiedzających nastąpiło w dniu 24 września 2021 roku. W naszym muzeum przedstawiamy historię oraz zabytki Ziemi Suskiej od pradziejów aż po lata 90-te XX wieku. Placówka utrzymywana jest ze środków własnych stowarzyszenia oraz ewentualnych darowizn. Na wystawach prezentowane są zabytki pozyskane przez muzeum ale zdecydowana większość została wypożyczona placówce z prywatnych zbiorów lokalnych regionalistów a także zdeponowana przez Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków.Działalność Muzeum Regionalnego w Suszu opiera się na społecznej pracy członków stowarzyszenia. Muzeum nie zatrudnia żadnych pracowników a stowarzyszenie nie osiąga żadnych dochodów z tytułu prowadzenia placówki. 

 • Zobacz najnowsze wydarzenia z życia muzeum – Aktualności
 • Dołącz do naszej Społeczności – Facebook
 • Przekaż darowiznę na działalność muzeum – Wsparcie

 

 

Finckenstein 1807

 

 

Jeśli mielibyśmy wskazać jedno działanie z całej dotychczasowej działalności, które najlepiej oddaje charakter naszego stowarzyszenia, to bez chwili wahania wskazalibyśmy projekt „Finckenstein 1807”. Kiedy w Suszu pada hasło : ”badamy regionalną historię” w odpowiedzi słyszymy „Galea” i nie jest to przypadek. Pobyt w 1807 roku cesarza Francuzów Napoleona I Bonaparte wraz ze swoją Wielką Armią w Kamieńcu to fakt powszechnie znany. Tak jak i to, że w owym czasie w Kamieńcu znajdowało się obozowisko kilkunastotysięcznej Gwardii Cesarkiej, czyli jednostek wojskowych podlegających bezpośrednio cesarzowi i dowodzonych przez niego. Przez ponad 200 lat lokalizacja obozowiska pozostawała nieznana. Jego poszukiwania przez lata były bezskuteczne aż do powstania stowarzyszenia „Galea”. Dziesięcioletnie poszukiwania lokalnych regionalistów w 2018 roku doprowadziły do zlokalizowania miejsca obozowania Gwardii Cesarskiej w 1807 roku w pobliżu Kamieńca. W 2019 roku narodził się projekt „Finckenstein 1807”. „Finckenstein 1807” – to projekt powierzchniowych badań archeologicznych realizowany przez stowarzyszenie „Galea” wspólnie z Muzeum w Ostródzie, nadzorowany przez archeologa Łukasza Szczepańskiego. Działania z udziałem kilkudziesięciu detektorystów polegają na odkryciu i zbadaniu obszaru obozowiska oraz ocaleniu odkrywanych tam zabytków. Zabytki odkrywane w trakcie realizacji projektu prezentowane są w Muzeum w Ostródzie oraz Muzeum Regionalnym w Suszu stanowiąc namacalne świadectwo niezwykłych wydarzeń z regionalnej historii.

 

Przeczytaj więcej na temat projektu:

 1. Poszukiwanie śladów wojsk napoleońskich
 2. Odkrycie obozu wojsk napoleońskich w Kamieńcu
 3. Projekt „Finckenstein 1807
 4. Badania obozowiska Gwardii Cesarskiej w Kamieńcu

 

 

Rocznik  Suski

 

 

To najmłodsze „dziecko” spośród dotychczasowych projektów Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea”. Projekt wdrożony w 2021 roku będący odpowiedzią na próżnię, która pojawiła się po zawieszeniu publikacji czasopisma „Skarbiec Suski” redagowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej.  

 

„Rocznik Suski” jest publikacją redagowaną i wydawaną przez Stowarzyszenie „Galea” wspólnie z Muzeum Regionalnym w Suszu. Wydawany jest ze środków własnych stowarzyszenia i muzeum. Zakupu biuletynu można dokonać w sklepiku stacjonarnym Muzeum Regionalnego w Suszu przy ul. Wąskiej 5 oraz kontaktując się z przedstawicielem stowarzyszenia lub dyrektorem muzeum. Czasopismo sprzedawane jest w cenie 15zł egzemplarz co stanowi równowartość kosztów produkcji jednego egzemplarza. Nakład „Rocznika Suskiego” to zaledwie 200 egzemplarzy a więc nie jest to czasopismo powszechnie dostępne.

 

Więcej informacji na temat „Rocznika Suskiego” znajdziesz TUTAJ