Uncategorized

Publikacje

 

Do podstawowych zadań Muzeum Regionalnego w Suszu należy prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej. Zadanie to realizowane jest w formie opracowywania i publikowanie katalogów, folderów, informatorów i różnych druków. Nie mniej istotne zadania placówki muzealnej to: katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów oraz organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie dotyczącym działania Muzeum.

 

Aktualnie wszystkie powyższe zdania realizowane są poprzez coroczne publikowanie czasopisma „Rocznik Suski”. Biuletyn redagowany i wydawany jest przez Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea” wspólnie z Muzeum Regionalnym w Suszu od 2021 roku. Na jego łamach publikujemy materiały związane z działalnością naszego stowarzyszenia oraz prowadzonej przez naszą organizację placówki muzealnej. W biuletynie znajdziecie więc zarówno fascynujące relacje z poszukiwań śladów przeszłości, ale także poznacie niezwykłe regionalne zabytki zgromadzone i eksponowane w Muzeum Regionalnym w Suszu.

 

„Rocznik Suski” jest swego rodzaju „kroniką”, w której raz do roku publikowane są artykuły związane z przeszłością Susza i okolic, ale również traktujące o ważnych wydarzeniach w życiu miasta i gminy w danym roku kalendarzowym. Na jego łamach przedstawiamy ciekawych ludzi, ich niezwykłe pasje, nietuzinkowe osiągnięcia i działalności, którymi zapisali lub zapisują się na kartach historii naszej małej ojczyzny. Cel „Rocznika…” to promocja Susza, Suszan i całej ziemi suskiej.

 

Czasopismo redagowane i wydawane jest przez stowarzyszenie „Galea”, ale autorem artykułu zamieszczonego na jego łamach może być każdy. Gorąco zachęcamy i zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zainteresowane zamieszczeniem swoich tekstów na jego łamach. Zapraszamy również tych, którzy chcieliby się podzielić z nami swoimi wspomnieniami, zdjęciami, pamiątkami, czy innymi interesującymi materiałami.

 

Aktualnie dostępne publikacje Muzeum Regionalnego w Suszu

 

Rocznik Suski nr 1

Rok wydania – 2021

Spis Treści

Rocznik Suski nr 2

Rok wydania – 2023

Spis Treści

Rocznik Suski nr 3

Rok wydania – 2024

Spis Treści