Uncategorized

Galea

 

Nasze stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea” jest organizacją pożytku publicznego, której głównym celem jest ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego z obszaru historycznej krainy Pomezanii. Inicjatorami założenia stowarzyszenia, które obecnie zrzesza ponad trzydziestu pasjonatów historii byli: Sylwia Zielińska, Sebastian Zieliński, Piotr Pilewski, Przemysław Kulpa, Mariusza Sikora i Andrzej Dwórznik. Spotkanie założycielskie oraz rejestracja organizacji miały miejsce w kwietniu 2017 roku a jej przedstawicielem jest Sebastian Zieliński.

 

Działalność Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” ukierunkowana jest na ochronę wszelkiego rodzaju zabytków z obszaru dawnej Pomezanii oraz popularyzację wiedzy historycznej o tym obszarze. Swoje cele realizujemy podejmując własne działania oraz współpracując z innymi organizacjami, placówkami oświatowymi, instytucjami, muzeami, historykami, itd. Popularyzacja wiedzy historycznej opiera się na publikacji informacji historycznych związanych z regionem, promocji działań podejmowanych przez stowarzyszenie oraz organizacji różnego rodzaju spotkań, konferencji, wystaw, debat, itp.  Mając na uwadze dobro wspólne, jakim jest regionalne dziedzictwo kulturowe jesteśmy organizacją otwartą na wszelkiego rodzaju współpracę w zakresie objętym naszą działalnością. Jesteśmy stowarzyszeniem non-profit, pożytku publicznego, które swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i finansuje ze składek członkowskich oraz wszelkiego rodzaju darowizn i dotacji.   

 

 

 

Jako grupa prowadzimy również własne badania historyczne, które obejmują obszar trzech powiatów tj. iławskiego, kwidzyńskiego i sztumskiego. Badania te polegają na poszukiwaniu wszelkich materiałów archiwalnych a także gromadzeniu pamiątek historycznych z obszaru będącego w zainteresowaniu stowarzyszenia. Dodatkowo prowadzimy poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych za zgodą Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w Elblągu i Gdańsku. Aktywnie współpracujemy z muzeami i archeologami pomagając w różnego rodzaju przedsięwzięciach a w szczególności w badaniach archeologicznych, dzięki czemu posiadamy wieloletnie i niezbędne doświadczenie w zakresie rozpoznawania i ochrony zabytków a w szczególności zabytków pradziejowych-archeologicznych. 

 

 

 

Od 2019 roku stowarzyszenia jest organizatorem społecznego muzeum, które nosi nazwę „Muzeum Regionalne w Suszu”. Muzeum Regionalne w Suszu znajduje się w dawnej synagodze i jako muzeum prywatne utrzymywane jest ze środków własnych stowarzyszenia i darowizn. Od 2022 roku w muzeum prezentowane są zabytki archeologiczne, które odkrywają członkowie stowarzyszenia podczas prowadzonych poszukiwań zabytków.

 

Logotyp naszego stowarzyszenia

 

 

Członkiem Stowarzyszenia „Galea” może zostać praktycznie każdy, kto podobnie jak my interesuje się historią Pomezanii a przede wszystkim pragnie działać w zakresie ochrony wszelkiego rodzaju zabytków związanych z historią ziemi suskiej i okolic. Aby zostać członkiem wystarczy wypełnić DEKLARACJĘ i przesłać ją lub dostarczyć do naszej siedziby.

 

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z naszym REGULAMINEM.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o KONTAKT telefoniczny lub drogą elektroniczną.

 

                                                                                              Zapraszamy do współpracy.

 


 

Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea”

14-240 Susz, ul. Kopernika 15

Nip – 7441816042 , Regon – 367221202

tel. 505 045 914

e-mail: galeasusz@wp.pl