Uncategorized

O Muzuem

Muzeum Regionalne w Suszu zostało utworzone w 2019 roku. Założycielem a jednocześnie organizacją prowadzącą muzeum jest Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea” z siedzibą w Suszu. W październiku 2019 roku stowarzyszenie „Galea” zawarło porozumienie z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, dzięki któremu na potrzeby wystawiennicze udało się pozyskać zabytkowy budynek dawnej synagogi żydowskiej znajdujący się w Suszu przy ul. Wąskiej 5. Od chwili zawarcia w/w porozumienia

 

Do zadań Muzeum Regionalnego w Suszu należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu historii, nauki, techniki użytkowej i techniki wojskowej oraz dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów związanych z historią Gminy Susz, mieszkańców Susza oraz okolic i będą one realizowane poprzez:
 • gromadzenie zbiorów w regulaminowo określonym zakresie;
 • przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zorganizowanie wystawy stałej;
 • urządzanie wystaw czasowych, wyjazdowych oraz oświatowych;
 • katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów;
 • konserwacje zbiorów;
 • organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie dotyczącym działania Muzeum;
 • udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w tym: opracowywanie i publikowanie katalogów, folderów, informatorów i druków;
 • wzbogacanie zbiorów w drodze zakupów, depozytów i darowizn;
 • organizowanie spotkań, sympozjów naukowych i zjazdów związanych z działalnością Muzeum;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

 

Struktura organizacyjna Muzeum Regionalnego w Suszu składa się z następujących działów:
 1. Dział Historyczno-Archeologiczny obejmujący: militaria, elementy umundurowania, narzędzia użytkowe, ozdoby, medale, odznaczenia, numizmaty, widokówki, dokumenty, książki, starodruki.
 2. Dział Etnograficzny obejmujący: narzędzia użytkowe, przedmioty codziennego użytku, narzędzia, ubiór.
 3. Dział Historii Lokalnej obejmujący: zbiory związane z gminą Susz i okolicami.
 4. Dział Biblioteczny obejmujący: zbiory książek, czasopism i druków w zakresie tematycznym działalności wszystkich działów podstawowych, w tym poświęcone dziejom Susza i regionu.
 5. Dział Depozytów obejmujący: wszelkie przedmioty i zbiory wymienione w poprzednich działach tematycznych przekazane w depozyt muzeum.

 

 

Działalność Muzeum Regionalnego w Suszu opiera się na społecznej pracy członków stowarzyszenia. Muzeum nie zatrudnia żadnych pracowników a stowarzyszenie nie osiąga żadnych dochodów z tytułu prowadzenia placówki.