Uncategorized

Wolontariat

 

Znaczna część członków Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” posiada wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem poszukiwań obiektów metalowych przy użyciu detektorów metalu. Potrafimy doskonale obsługiwać posiadany sprzęt oraz wykorzystywać go podczas badań archeologicznych. Nie są nam obce zasady prowadzenia badań archeologicznych, bowiem od kilkunastu lat czynnie i skutecznie wspieramy tego typu przedsięwzięcia. Zdobyta i posiadana przez naszą grupę wiedza i doświadczenie doprowadziły do tego, że samodzielnie prowadzimy archeologiczne projekty badawcze. Lista badań archeologicznych, w których braliśmy czynny udział jest bardzo długa. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich, ale możemy przedstawić listę kilku tych ważniejszych i ciekawszych:

 

 • Badania miejsca odkrycia skarbu monet z Susza
 • Badania wczesnośredniowiecznego grodziska w Suszu
 • Badania Fortu Handlowego w okolicach Jerzwałdu
 • Badania ruin zamku w Kurzętniku
 • Badania pól Bitwy pod Grunwaldem
 • Badania miejsca odkrycia skarbu w Lubajnach
 • Badania miejsca odkrycia skarbu w Półwsi
 • Badania miejsca odkrycia skarbu w m. Lubnowy Wielkie
 • Wieloletnie archeologiczne badania inwestycyjne w Prabutach
 • Archeologiczne badania inwestycyjne w Suszu
 • Badania na cmentarzu ewangelickim w Kamieńcu – własne badania inwestycyjne
 • Projekt „Finckenstein 1807” – własne powierzchniowe badania archeologiczne

 

Wspieramy zarówno badania naukowe jak również i te niezbędne – ratunkowe, czy inwestycyjne. Jako organizacja żywo zainteresowana ratowaniem i ochroną regionalnego dziedzictwa archeologicznego bezpłatnie udzielmy wsparcia archeologom w prowadzonych przez nich badaniach. Nasze bezpłatne wsparcie przede wszystkim polega na sprawdzeniu  urobku (hałd) oraz wykopów urządzeniami elektronicznymi pod kątem zalegania obiektów metalowych. Wspierając archeologów zawsze działamy zgodnie z ich wytycznymi uznając, iż jest to podstawa dobrej współpracy, co z kolei zapewnia wymierne korzyści w prowadzonych badaniach.

 

Archeologów zainteresowanych wsparciem ich badań przez doświadczonych wolonatriuszy-detektorystów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem naszego stowarzyszenia.

 

Sebastian Zieliński
tel. 505 045 914
e-mail: galeasusz@wp.pl