Działalność

Rewitalizacja cmentarza dofinansowana przez Gminę Susz

Od 2017 roku Stowarzyszenie „Galea” prowadzi prace porządkowe na terenie zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu. W bieżącym roku rewaloryzacja nekropolii prowadzona jest w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie działań związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

W 2017 roku stowarzyszenie „Galea” podjęło współpracę z parafią Matki Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu, której celem było zrewaloryzowanie zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu. Przez ostatnie dwa lata udało się uporządkować sporą część nekropolii, przeprowadzić sondażowe badania archeologiczne oraz odrestaurować i ustawić pomnik poświęcony poległym mieszkańcom okolicznych miejscowości podczas I wojny światowej. Pomimo dużego zaangażowania członków stowarzyszenia oraz mieszkańców na zabytkowym cmentarzu zostało jeszcze sporo do zrobienia.

 

Na początku 2019 roku z projektem o nazwie „Rewitalizacja Zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego w Kamieńcu” postanowiliśmy ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 4.000zł z Gminy Susz w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Naszemu stowarzyszeniu udało się pozyskać wnioskowaną kwotę, z której ponad połowa przeznaczona zostanie na stworzenie planu zabytkowej nekropolii a którego wykonania podjęło się Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BiZet” s.c. z Susza.

 

 

Projekt rewaloryzacji zabytkowego cmentarza w Kamieńcu w ramach realizacji zadania publicznego podzieliliśmy na kilka etapów,  podczas których wykonane zostaną następujące działania:

  • uporządkowanie terenu cmentarza poprzez usunięcie liści, połamanych gałęzi drzew, wycinkę dziko rosnących krzewów,
  • odchwaszczenie terenu,
  • poprawienie ustawienia zapadniętych i uszkodzonych nagrobków,
  • oczyszczenie nagrobków z mchu,
  • wykonanie planu cmentarza
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem nagrobków,
  • wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej.

 

Już w ubiegłą sobotę, czyli 13 kwietnia 2019 roku przeprowadziliśmy pierwszą akcję na cmentarzu ewangelickim w Kamieńcu. Na wstępie czekała na nas niemiła niespodzianka bowiem okazało się, że w ostatnim czasie załamało się drzewo, które przewróciło się na zabytkowe nagrobki oraz ogrodzenie współczesnego cmentarza katolickiego. Pierwsze prace polegały więc na usunięciu konarów powalonego drzewa. W dalszej kolejności przeprowadziliśmy prace porządkowe, oczyszczając cześć cmentarza z zalegających liści, gałęzi drzew oraz śmieci. Kolejne prace, które zostaną przeprowadzone za kilkanaście dni będą polegały na spryskaniu chwastów środkiem chwastobójczym, po czym w czerwcu zostanie przeprowadzona kolejna akcja porządkowania cmentarza.

 

Stowarzyszenie „Galea” zaprasza wszystkich chętnych do pomocy w realizacji opisywanego projektu. Wszelkie informacje można uzyskać u przedstawiciela naszego stowarzyszenia oraz ks. Tomasza Szramowskiego.