Działalność

Cmentarz Kamieniec – kolejne prace za nami

W ubiegłą sobotę członkowie Stowarzyszenia „Galea” wspólnie z parafią Matki Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu i osobami chętnymi przeprowadzili kolejne prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Kamieńcu.

Projekt zakładający uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu jest realizowany przez Stowarzyszenie „Galea” wspólnie z parafią Matki Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu, do której należy teren cmentarza. Pierwsze prace miały miejsce na początku czerwca i przyniosły efekt w postaci uporządkowania około 15 arów cmentarza. Kolejne prace porządkowe były planowane na jesień bieżącego roku, jednakże z uwagi na sprzyjające warunku pogodowe członkowie postanowili wykonać je szybciej.

 

W dniu 15 lipca członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” wspólnie z osobami chętnymi przeprowadzili kolejną akcję porządkowania cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu. Tym razem uporządkowano teren znajdujący się bezpośrednio przy cmentarnej kaplicy. Wykonywane prace polegały na wycince dziko rosnących krzewów i niewielkich drzew. Dodatkowo opryskano środkiem chemicznym odrastającą roślinność na uporządkowanej poprzednio części cmentarza. Ten zabieg ma zapobiec zbyt szybkiemu zarastaniu terenu dziką roślinnością. W pracach porządkowych, które trwały kilka godzin wzięło udział kilkanaście osób. Dotychczasowe zabiegi pozwoliły na uporządkowanie około 25-30 arów cmentarza.

 

 

Projekt związany z cmentarzem ewangelickim w Kamieńcu jest pierwszym dużym przedsięwzięciem naszego stowarzyszenia. Jest to projekt wieloetapowy, zakładający i wymagający wielu prac. Pierwsze prace polegają na wycince dziko rosnącej roślinności i niewielkich drzew na terenie cmentarza, którego powierzchnia to około 70 arów. Ten etap zostanie zakończony zimą, kiedy będzie można spalić wycięte krzewy i drzewa, co zakończy porządkowanie terenu. Kolejne prace ruszą wiosną przyszłego roku i będą ukierunkowane na odchwaszczenie terenu cmentarza, jak również oczyszczenie samych nagrobków. Całość projektu planujemy zakończyć do listopada 2018 roku.

 

 

 

Powstanie plan cmentarza

 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Elblągu przeprowadził inwentaryzację starych cmentarzy na terenie ówczesnego województwa elbląskiego, w trakcie której wykonywano również ich plany. Niestety z niewiadomych przyczyn ówczesne prace nie objęły swoim zasięgiem terenu Gminy Susz. Stowarzyszenie „Galea” nawiązało współpracę z suską firmą geodezyjną – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Bizet” S.C., która zgodnie z wytycznymi WKZ w Olsztynie Delegatura w Elblągu nieodpłatnie wykona profesjonalny plan kamienieckiego cmentarza. Jego wykonawcą będzie Pan Zbigniew Głowacki, który jest również członkiem stowarzyszenia. Dokumentacja kartograficzna zostanie przesłana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Na cmentarzu stanie stary pomnik

 

W 2010 roku na terenie leśnym w okolicy Kamieńca został odnaleziony pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej. Monument ten został ufundowany przez rodzinę zu Dohna mieszkańcom Kamieńca i okolicznych miejscowości, którzy polegli podczas I wojny światowej. Stowarzyszenie „Galea” przystępując do porządkowania cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu wystąpiło do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na przetransportowanie i ustawienie opisywanego pomnika na terenie cmentarza. Nasze stowarzyszenie uzyskało wstępną zgodę oraz wytyczne jakie muszą zostać spełnione przy tym przedsięwzięciu. Pomnik zostanie ustawiony w najbardziej odpowiednim do tego miejscu, co mamy nadzieję zapobiegnie jego ewentualnej dalszej dewastacji.   

 

Pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej, który zostanie przeniesiony na cmentarz w Kamieńcu

 

Stowarzyszenie „Galea” zaprasza wszystkich chętnych do pomocy w realizacji opisywanego projektu. Wszelkie informacje można uzyskać u ks. Tomasza Szramowskiego oraz przedstawiciela naszego stowarzyszenia.   

 

Galeria zdjęć