Poszukiwania

Odkrycie obozu wojsk napoleońskich w Kamieńcu

Pobyt Cesarza Francji Napoleona I Bonaparte w 1807 roku w Kamieńcu koło Susza zapisał się w kartach historii nie tylko tej małej miejscowości ale także  całej Europy. Nic więc dziwnego w tym, że od wielu lat ta niewielka miejscowość przyciągała uwagę wielu pasjonatów historii, którzy poszukiwali śladów tego wydarzenia. Pomimo wieloletnich poszukiwań dopiero w ubiegłym członkom stowarzyszenia „Galea” udało się odkryć miejsce stacjonowania wojsk napoleońskich w tej miejscowości.

 

Regionalni pasjonaci historii z Susza i okolic od wielu lat poszukiwali lokalizacji obozowiska wojsk napoleońskich z pierwszej dekady XIX wieku w Kamieńcu. Pomimo tego, że jest to nieduża miejscowość, to odnalezienie wspomnianego miejsc okazało się wcale nie łatwe. Przez kilka lat udało się jedynie znaleźć pojedyncze przedmioty o czym pisałam w swoim wcześniejszym artykule, który można przeczytać TUTAJ.

 

Obraz ukazujący Napoleona przyjmującego posłów perskich w pałacu w Kamieńcu

 

Od 2017 roku zadania odnalezienia wspomnianego obozowiska podjęliśmy się my – członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” z Susza. Wraz z suskimi pasjonatami historii w 2017 roku dokonaliśmy wytypowania obszarów do przeprowadzenia poszukiwań, na które w dalszej kolejności uzyskaliśmy pozwolenie od  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niestety cześć naszych planów została pokrzyżowana najpierw przez niekorzystną pogodę a następnie przez szybkie i intensywne prace na gruntach rolnych. Nasze poszukiwania obozowiska musieliśmy przenieść na kolejny rok. 

 

Zdjęcie satelitarne ukazujące obszar wokół miejscowości Kamieniec

Rok 2018 okazał się być bardziej przychylny i w końcu  wytypowane miejsca były do naszej dyspozycji. Po kilku wyprawach wreszcie udało się nam natrafić na pierwsze ślady wojsk napoleońskich na wytypowanym przez nas obszarze. W pierwszym dniu znaleziska były skromne bowiem było to zaledwie kilka guzików i kulek do muszkietów. Wystarczyło to jednak aby wysnuć przypuszczenie, że małe skupisko przedmiotów z tamtej epoki może być bezpośrednio związane z poszukiwanym miejscem. Postanowiliśmy  skupić się na niewielkim obszarze  dokonując jego bardzo dokładnego zbadania. W ten sposób przez kilka dni zbadaliśmy powierzchnie o wymiarach 200 x 400 metrów co stanowiło około 8 hektarów pola.

 

Część guzików znalezionych na terenie obozowiska

 

Na przebadanym terenie udało nam się odkryć blisko 200 artefaktów związanych z wojskami napoleońskimi. Były to głównie duże i małe guziki gwardii napoleońskiej, guziki pułkowe i inne guziki używane przy umundurowaniu. Jednymi z najliczniej występujących obiektów były pociski muszkietowe, które odkrywaliśmy pojedynczo jak i w niewielkich skupiskach.
Niezwykła radością dla nas okazało się odnalezienie kuli armatniej. Ponadto na badanym miejscu znaleźliśmy wiele innych ciekawych obiektów, które potwierdzały obecność żołnierzy z tamtego okresu.

 

Kula armatnia oraz ołowiane pociski do muszkietów znalezione na badanym obszarze

 

Przeprowadzone poszukiwania bez cienia wątpliwości potwierdziły lokalizację poszukiwanego obozowiska wojsk gwardii cesarskiej koło Kamieńca. Co ważne zlokalizowane przez nas miejsce pokrywa się z jednym z  historycznych przekazów dotyczących lokalizacji obozowiska.

 

Monety pruskie odkryte na terenie obozowiska

 

O swoim odkryciu niezwłocznie powiadomiliśmy archeologa nadzorującego prace naszej grupy Łukasza Szczepańskiego (adiunkta muzeum w Ostródzie) oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mając na uwadze wartość dokonanego odkrycia dla historii regionu wystąpiliśmy z propozycją przekazania odkrytych zabytków do Muzeum w Ostródzie. Miejsce dokonanego przez nas odkrycia zostało objęte ochroną konserwatorską. Kolejne badania odkrytego obozowiska planujemy kontynuować w formie badań archeologicznych pod kierownictwem pracowników ostródzkiego muzeum.