Działalność

Zakładamy Muzeum Regionalne w Suszu

24 stycznia 2019 roku członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” podjęli uchwałę o utworzeniu przez stowarzyszenie Muzeum Regionalnego w Suszu. Po kilku dniach organizacja przesłała do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumenty dotyczące rejestracji suskiej placówki muzealnej.

Z chwilą powstania stowarzyszenia w 2017 roku jego założyciele i członkowie zastanawiali się nad sposobem prezentacji pozyskiwanych przez siebie regionalnych pamiątek związanych z historią Susza i okolicy. Pierwszym pomysłem w tym zakresie było nawiązanie współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Suskiej, które prowadzi w Suszu Izbę Historii Regionu. Niestety TMZS odrzuciło naszą ofertę współpracy, w związku z czym byliśmy zmuszeni do opracowania własnej polityki w opisywanym zakresie.

 

W ubiegłym roku, kiedy byliśmy po pierwszym sezonie badań terenowych, zaczęliśmy intensywnie zastanawiać się nad prezentacją pozyskiwanych przez nas pamiątek regionalnych oraz  pełniejszym zobrazowaniem działalności stowarzyszenia. Wówczas pojawił się pomysł utworzenia na terenie Susza placówki muzealnej. Po wielu rozmowach, przeprowadzonej analizie oraz na postawie uzyskanych informacji zdecydowaliśmy o utworzeniu prywatnego muzeum zarejestrowanego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W grudniu 2018 roku przedstawiciel stowarzyszenia został zobowiązany do przedstawienia konkretnych rozwiązań oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji placówki.

 

24 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne Zebranie Członków, na którym został przedstawiony wstępny regulamin muzeum oraz inne dokumenty niezbędne do jego rejestracji. Jedną z ważniejszym decyzji podjęty na spotkaniu było nadanie tworzonej placówce nazwy. Członkowie zdecydowali, że placówka będzie nosiła nazwę: „Muzeum Regionalne w Suszu”. Po zaledwie kilku dniach, bowiem już 29 stycznia stowarzyszenie przesłało niezbędne dokumenty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o ustalenie regulaminu placówki i rejestrację.

 

Projekt logotypu Muzeum Regionalnego w Suszu

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami Muzeum Regionalne w Suszu będzie się składało z czterech działów tematycznych a mianowicie: Działu Historyczno-Archeologicznego, Działu Etnograficznego, Działu Historii Lokalnej oraz Działu Bibliotecznego. W skład zbiorów będą wchodziły przedmioty wytworzone w przeszłości na terenie Susza, dawnego Powiatu Suskiego (niem. Kreis Rosenberg) i okolicach. Przedmioty sygnowane nazwami miast i miejscowości z obszaru powiatu ze szczególnym uwzględnieniem Susza oraz związane z historią miasta i okolicy. Przy muzeum będzie również działał Społeczny Zespół Doradców.