Działalność

Wyróżnienie dla Sebastiana Zielińskiego

W dniach 12-13 kwietnia 2018 roku w Sarnówku odbyła się konferencja „Iławski Biskupin”, podczas której Przedstawiciel naszego stowarzyszenia Sebastian Zieliński został wyróżniony za aktywne działanie na rzecz ochrony wartości przyrodniczo-kulturowych zachodniego pogranicza Warmii i Mazur. 

Konferencja w ośrodku wypoczynkowym w miejscowości Sarnówek koło Iławy została zorganizowana w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego i była objęta patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Spotkanie było poświęcone problematyce zintegrowanej ochrony dziedzictwa naturalnego  i kulturowego. Podczas zjazdu dyskutowano nad możliwością przywrócenia do pamięci zbiorowej reliktów osady obronnej z wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich zlokalizowanych w okolicy Iławy. Głównym celem konferencji było natomiast podniesienie świadomości lokalnych społeczności o istnieniu tak cennego obiektu oraz przygotowanie modelowego projektu wykorzystania archeologicznego dziedzictwa kulturowego znajdującego się w zasobach Lasów Państwowych.

 

Sebastian Zieliński wśród innych osób wyróżnionych

 

Podczas konferencji miały miejsce dwa miłe akcenty z punktu widzenia naszego stowarzyszenia. Pierwszym z nich było wręczenie Przedstawicielowi naszej organizacji Sebastianowi Zielińskiemu podziękowania Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za aktywne działanie na rzecz ochrony wartości przyrodniczo-kulturowych zachodniego pogranicza Warmii i Mazur. Wyróżnienie Sebastiana Zielińskiego związane było z jego wieloletnią działalnością na rzecz rozpoznania i ochrony zabytków archeologicznych z terenu gminy Susz i regionu.

 

Podziękowanie, które otrzymał Sebastian Zieliński

 

Drugim akcentem było wystąpienie mgr Łukasza Szczepańskiego z ostródzkiego muzeum, który zaprezentował skarb ozdób z brązu odkryty przez naszego członka Mariusza Sikorę. Wystąpienie pracownika muzeum w Ostródzie nosiło tytuł: „Nowo odkryty skarb z Lubnowych Wielkich, pow. iławski, jako element promujący pradziejowe dziedzictwo Pojezierza Iławskiego”

 

Łukasz Szczepański prezentujący skarb odkryty w miejscowości Lubnowy Wielkie gm. Susz