Aktualności

To był pracowity rok

Minęły niespełna dwa lata o chwili, kiedy członkowie stowarzyszenia „Galea” postanowili utworzyć prywatne Muzeum Regionalne w Suszu oraz rok od momentu wynajęcia zabytkowego budynku dawnej synagogi żydowskiej w celu utworzenia wystaw muzealnych. Remont wnętrza wynajmowanego budynku już za nami, teraz pracujemy nad utworzeniem wystaw.

 

Wiosną 2017 roku w Suszu zawiązało się Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea” skupiające pasjonatów regionalnej historii. Szybko okazało się, że odkrywanie tajemnic regionalnej historii jest dla nich niewystarczające. Członkowie stowarzyszenia chcąc dzielić się swoją pasja i odkryciami z lokalną społecznością postanowiło utworzyć pierwszą w historii Susza placówkę muzealną. Na początku 2019 roku stowarzyszenia złożyło dokumenty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o zarejestrowanie prywatnej placówki muzealnej, której nadano nazwę „Muzeum Regionalne w Suszu”. Po spełnieniu wszystkich wymogów placówka taka została zarejestrowana i uwzględniona w ministerialnym wykazie muzeów.

 

Już w sierpniu 2019 roku stowarzyszenie nawiązało kontakt z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie i wyraziło zainteresowanie wydzierżawieniem zabytkowego budynku dawnej synagogi żydowskiej zwanej powszechnie „Bożnicą” dla celów utworzenia wystaw muzealnych. Pomysł przedstawiony przez organizację spodobał się właścicielowi nieruchomości. Niebawem doszło do zawarcia umowy dzierżawy budynku gdzie miesięczny czynsz ustalono na kwotę 75zł brutto + opłaty za media.

 

Suska „Bożnica” przez kilka ostatnich lat pozostawała nieużytkowana. Znaczna cześć szyb w oknach była powybijana co przy zmiennych warunkach atmosferycznych miało negatywny wpływ na stan techniczny wnętrza budynku. Stowarzyszenie chcąc wykorzystać budynek do celów muzealnych było zmuszone do przeprowadzenia kosztownego remontu. Wartość samych materiałów niezbędnych do remontu oszacowano na kwotę około 15-20 tyś. złotych. Na szczęcie właściciel nieruchomości wyraził zgodę na dostosowanie jej wnętrza dla potrzeb muzealnych co było dużym plusem.

 

Pierwsze prace remontowe rozpoczęliśmy już jesienią 2019 roku. Na początek wymieniliśmy wybite szyby, naprawiliśmy uszkodzone drzwi wejściowe. Zabezpieczyliśmy nieruchomość na okres zimowy. Zimą zaczęliśmy gromadzić środki finansowe na przeprowadzenie remontu. Pierwsze pieniądze na remont budynku pochodziły tylko i wyłącznie z funduszy stowarzyszenia oraz darowizn samych członków naszej organizacji. W styczniu i lutym 2020 roku podłączyliśmy wodę, energię elektryczną, zainstalowaliśmy piec do ogrzewania budynku. Jednocześnie rozpoczęliśmy pierwsze prace remontowe, które polegały na wyburzeniu niektórych ścianek działowych zarówno na piętrze, jak i parterze budynku. W tym czasie zaprezentowaliśmy projekt remontu i zwróciliśmy się z apelem do mieszkańców o jego wsparcie finansowe.

 

W pierwszym kwartale 2020 roku na rachunek Muzeum Regionalnego w Suszu zaczęły wpływać pierwsze darowizny od osób fizycznych oraz firm. Po raz kolejny wsparcie finansowe popłynęło także od członków stowarzyszenia. W okresie od marca do końca maja udało się przeprowadzić remont piętra budynku oraz klatki schodowej.

 

W okresie letnim kasa stowarzyszenia była niemalże pusta a remont pozostałej części budynku był pod znakiem zapytania. W tym czasie przeprowadzono zbiórkę publiczną środków finansowych w postaci licytacji. Projekt utworzenia muzeum wsparły też kolejne firmy i organizacje. Dzięki pozyskanym środkom w lipcu 2020 udało się przeprowadzić remont łazienki i ganku.

 

Sierpień był miesiącem przerwy, bowiem w tym czasie stowarzyszenie realizowało drugi sezon projektu „Finckenstein 1807”. W okresie od września do listopada 2020 przeprowadzono remont parteru budynku. W jego trakcie powstała kolejna sala wystawowa oraz niewielka sala konferencyjna.

 

W listopadzie 2020 roku remont wnętrza zabytkowej synagogi, siedziby Muzeum Regionalnego w Suszu dobiegł końca. Pomimo, że był to bardzo trudny rok z powodu panującej pandemii a stowarzyszenie przystępując do remontu dysponowało niewielkimi środkami, tegoroczny plan udało się nam zrealizować. Cały remont wnętrza muzeum wykonaliśmy samodzielnie we własnym zakresie z czego jesteśmy niezwykle dumni. Pozwoliło to na zaoszczędzenie dużych środków, które musielibyśmy wydać dla ewentualnego wykonawcy.

 

Około 18tyś. złotych kosztował zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu wnętrza Muzeum Regionalnego w Suszu. Dlaczego około? Z rachunku stowarzyszenia na zakup materiałów wydaliśmy kwotę 13.514,00zł. Do przedmiotowej kwoty należy także doliczyć materiały, które otrzymaliśmy od naszych darczyńców takie jak: 50 litrów farby, 15 litrów lakieru, płyty kartonowo gipsowe, stelaże do płyt gk, drewniane listwy i kantówki, przewody elektryczne, gniazdka, włączniki i wiele, wiele innych. Wartość otrzymanych materiałów i przedmiotów szacujemy na kwotę około 5.000zł. Wartość włożonej przez nas pracy przez niezależne firmy remontowe została oszacowana na kwotę nie mniejszą niż 25tyś. złotych. Dotychczasowe koszty utworzenia Muzeum Regionalnego w Suszu oszacowaliśmy na kwotę 45.000zł.

 

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł uświadomi czytelnikom jak dużego przedsięwzięcia podjęło się nasze stowarzyszenie. Pomimo wszelkich przeciwności udało się nam wykonać jedną z trudniejszych części projektu, czyli wyremontować wnętrze zabytkowej synagogi i dostosować ją na miarę naszych możliwości do potrzeb muzealnych. Przed nami kolejny etap. Wcale nie łatwiejszy polegający na pozyskaniu eksponatów i utworzeniu wystaw. Tutaj też mamy sporo pomysłów, które mamy nadzieję uda się wprowadzić w życie. Mamy nadzieję, że latem przyszłego roku dojdzie do otwarcia regionalnego muzeum w Suszu.

 

Na koniec jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy dotychczas wsparli utworzenie Muzeum Regionalnego w Suszu. Jak wskazaliśmy powyżej bez Waszej pomocy nie mielibyśmy możliwości zrealizowania projektu utworzenia placówki muzealnej. Osoby zainteresowane przekazaniem eksponatów oraz wsparciem utworzenia wystawa zapraszamy do kontaktu.

 

Przypominamy!!!

Muzeum Regionalne w Suszu jest prywatną placówką muzealną zarejestrowaną w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego założycielem jest Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea”. Koszty związane z powstaniem i utrzymaniem muzeum pokrywane są tylko i wyłącznie ze środków stowarzyszenia, które pochodzą ze składek członkowskich oraz darowizn. Muzeum nie zatrudnia żadnych pracowników, działalność członków stowarzyszenia na rzecz placówki w tym praca Dyrektora i członków Rady Muzeum jest wykonywana nieodpłatnie.