Działalność

Spotkanie założycielskie

18 kwietnia 2017 roku w Restauracji „Warmianka” w Suszu z inicjatywy kilku osób odbyło się spotkanie założycielskie nowego stowarzyszenia historycznego. Na spotkaniu przyjęto nazwę stowarzyszenia – Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea”, jego regulamin oraz przedstawiciela, którym został Sebastian Zieliński. Jest to stowarzyszenie zwykłe, które 21 kwietnia oficjalnie zostało zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatu Iławskiego.

Stowarzyszenie „Galea” skupia w swoich szeregach osoby, które od wielu lat pasjonują się przeszłością obszaru zwanego Pomezanią ze szczególnym uwzględnieniem ziemi suskiej i sąsiednich terenów. Naszym podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy historycznej o tych terenach oraz działalność na rzecz ochrony wszelkiego rodzaju zabytków z obszarów będących w naszym zainteresowaniu. Dodatkowo chcemy prowadzić własne badania historyczne np. w formie poszukiwania ukrytych zabytków a odnalezione w ten sposób artefakty przekazywać do okolicznych muzeów oraz innych placówek o podobnym charakterze. W tym zakresie między innymi będziemy chcieli nawiązać współpracę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Suskiej, które prowadzi Izbę Historii Regionu w Suszu, do której moglibyśmy przekazywać pozyskane przez nas pamiątki regionalne.

 

 

Jesteśmy organizacją, która dopiero rozpoczyna swoją działalność. Realizując swoje cele chcielibyśmy nawiązać współpracę z instytucjami i innymi organizacjami o podobnych profilach. Mamy tu na myśli muzea, placówki oświatowe, ośrodki kultury, czy organizacje pozarządowe takie jak grupy rekonstrukcji historycznych itp. Przede wszystkim zależy nam na pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz propagowaniu i podtrzymywaniu postaw patriotycznych. 

 

Członkiem stowarzyszenia „Galea” może zostać praktycznie każdy. Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które posiadają podobne zainteresowania i chciałby realizować swoje pasje w naszym gronie. Wczoraj odbyło się kolejne zebranie członków stowarzyszenia i dołączyło do nas kilka osób. To nas niezwykle cieszy i pokazuje, że są jeszcze osoby, które interesują się historią, ale z różnych przyczyn nie znalazły dla siebie odpowiedniej organizacji. Może taką organizacją będzie właśnie nasze Stowarzyszenie „Galea”. Na dzień dzisiejszy wszelkie informacje o stowarzyszeniu i jego działaniach można znaleźć na facebook/StowarzyszenieGaleaSusz. Niebawem uruchomimy własną witrynę internetowa, gdzie znajdą się wszelkie niezbędne dane o stowarzyszeniu i podejmowanych przez nas działaniach.

 

 

Na początku kwietnia 2017 roku narodziła się inicjatywa utworzenia stowarzyszenia historycznego. Chęć założenia takiej organizacji wyraziło blisko 10 osób pasjonujących się historią ziemi suskiej i sąsiednich terenów. 18 kwietnia odbyło się spotkanie założycielskie, w którym uczestniczyli Sebastian Zieliński, Sylwia Zielińska, Przemysław Kulpa, Mariusz Sikora i Andrzej Dwórznik. Na spotkaniu ustalono nazwę zakładanej organizacji – Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea”, wybrano jej siedzibę, przedstawiciela a przede wszystkim ustalono regulamin i główne cele działalności.

 

 

Osoby uczestniczące w spotkaniu założycielskim ustaliły, że głównym celem Stowarzyszenia „Galea” jest badanie i upowszechnianie wiedzy historycznej o obszarze dawnej Pomezanii a także działalność na rzecz ochrony wszelkiego rodzaju zabytków z terenu będącego w zainteresowaniu stowarzyszenia.