Działalność

Spotkanie wigilijno-noworoczne

19 grudnia 2017 roku w restauracji „Warmianka” odbyło się pierwsze wigilijno-noworoczne spotkanie członków i sympatyków naszego stowarzyszenia. Był to moment wspólnych życzeń, podsumowania bieżącego roku oraz rozmów o planowanych działaniach w przyszłym roku.

Pierwsze wigilijno-noworoczne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” rozpoczęło się dokładnie o godz. 18.00. Spotkanie otworzył przedstawiciel organizacji Sebastian Zieliński, który w pierwszych słowach podziękował wszystkim członkom za wsparcie w utworzeniu organizacji oraz duże zaangażowanie w jej działalność.  Szczególne podziękowania skierował do „członków założycieli” a także wszystkich nowych członków za udzielone mu zaufanie i włożony trud w rozwój stowarzyszenia. Na koniec złożył wszystkim zebranym bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia.

 

 

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród dla zwycięzców pierwszego konkursu „Odkrywca Roku”. Konkurs ten odbywał się na zasadzie głosowania przez członków stowarzyszenia na wybrane przez przedstawiciela organizacji odkrycia dokonane w 2017 roku. Do konkursu zostało nominowanych dziewięć znalezisk dokonanych przez ośmiu członków. Zwycięzcą plebiscytu okazał się Krzysztof Matyszczak, który na samym początku sezonu poszukiwawczego odkrył srebrną zapinkę z przełomu III-IV wieku. Na drugim miejscu uplasował się Mariusz Sikora z odkryciem drewnianej łodzi tzw. dłubanki a na trzecim Zbigniew Gościniak za znalezienie niemieckiej klamry z okresu II wojny światowej. 

 

Zapinka odkryta w 2017 roku przez Krzysztofa Matyszczaka

 

Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród zebrani członkowie i goście przystąpili do wspólnej biesiady. Przez ponad trzy godziny wspominaliśmy wspólnie przeżyte chwile w mijającym roku, najciekawsze odkrycia, zaskakujące i śmieszne sytuacje. Snuliśmy także plany na nadchodzący nowy sezon badawczy oraz dyskutowaliśmy nad innymi działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa historycznego naszego regionu.