Działalność

Odkrywca Roku 2018

Na przełomie grudnia i stycznia odbyła się kolejna edycja plebiscytu dla członków stowarzyszenia „Odkrywca Roku”. Nominacje były naprawdę ciekawe, walka niezwykle ekscytująca a ostateczna wygrana przypadła Sylwii Zielińskiej.

W 2017 roku Sebastian Zieliński – przedstawiciel stowarzyszenia zainicjował wewnętrzny plebiscyt pn. „Odkrywca Roku” skierowany do członków organizacji. Głównym celem plebiscytu jest promowanie właściwych postaw w trakcie prowadzenia poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków. „Odkrywca Roku” to osoba, która nie tylko dokonała odkrycia ciekawego zabytku, ale przede wszystkim z odpowiednią starannością go zabezpieczyła i udokumentowała swoje znalezisko.

 

W drugiej edycji konkursu, który został ogłoszony w drugiej połowie grudnia 2018 roku walczyło dziewięciu członków. Nominacje, które ogłosił przedstawiciel stowarzyszenia otrzymali: Sylwia Zielińska, Wanda Wojciechowska, Norbert Grążawski, Andrzej Dwórznik, Mariusz Sikora, Zbigniewa Gościniak, Zdzisław Jabłoński, Przemysław Kulpa i Sebastian Zieliński. Dla  Sylwii Zielińskiej, Mariusza Sikory, Sebastiana Zielińskiego, Zbigniewa Gościniaka i Przemysława Kulpy były to nominacje drugi raz z rzędu. Dla przypomnienia dodamy, że w pierwszej edycji plebiscytu Odkrywcą Roku 2017 został Krzysztof Matyszczak, który odkrył srebrną zapinkę tzw. fibulę, którą obecnie można oglądać na wystawie stałej w Muzeum w Ostródzie.

 

Zgodnie z przyjętymi zasadami plebiscytu, nominacji osób i ich odkryć dokonuje przedstawiciel stowarzyszenia na podstawie złożonych przez członków wykazów znalezionych przedmiotów. W dalszej kolejności podczas Zebrania Członków odbywa się głosowanie. Podczas drugiej edycji konkursu ustalono, że w plebiscycie wybierane będą trzy najciekawsze znaleziska. Głosowanie miało charakter tajny a każdy członek rozdzielał trzy głosy na nominowanych. W taki sposób, w zależności od zdobytych głosów ustalano miejsca od I do III.

 

Galeria znalezisk nominowanych w plebiscycie

Podczas głosowania Sylwia Zielińska i Andrzej Dwórznik zdobyli jednakową ilość głosów. W związku z powyższym decydujący głos należał do Przedstawiciela, który wskazał, że „Odkrywcą Roku 2018” została Sylwia Zielińska, która dosłownie pod koniec sezonu badawczego odkryła szpilę wykonaną z brązu. Pochodzenie jej znaleziska można datować mniej więcej na XVI wiek p.n.e a więc na II okres epoki brązu.

 

Sylwia Zielińska – „Odkrywca Roku 2018” I miejsce

 

Drugie miejsce zgodnie z głosowaniem przypadło Andrzejowi Dwórznikowi, który do plebiscytu został nominowany za odkrycie tzw. „licznego znaku”, czyli identyfikatora rosyjskiego potwierdzającego pobyt żołnierza poza jednostką a więc swego rodzaju przepustkę wojskową. Artefakt ten został odkryty przez niego w miejscowości Kamieniec.

 

Andrzej Dwórznik – „Odkrywca Roku 2018” II miejsce

 

Trzecie miejsce przypadło Zdzisławowi Jabłońskiemu, który w miejscowości Rudniki odkrył połówkę nieśmiertelnika pruskiego. Przedmiot odkryty przez zdobywcę III miejsca, to prawdziwa regionalna perełka. Opisywany nieśmiertelnik należał bowiem do mieszkańca Kamieńca o imieniu i nazwisku Wilhelm Raths.

 

Zdzisław Jabłoński – „Odkrywca Roku 2018” III miejsce

 

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 24 stycznia 2019 roku i były nimi specjalnie przygotowane na tę okazję drewniane dyplomy z grawerunkiem. Podczas spotkania ustalono także, że kolejna edycja plebiscytu zostanie rozszerzona a mianowicie będą obowiązywały dwie kategorie konkursowe tj. „Zabytek archeologiczny” i „Pamiątka Regionalna”