Działalność

Odkrywca Roku 2017

„Odkrywca Roku” to konkurs skierowany do członków stowarzyszenia historyczno-badawczego „Galea” zainicjowany przez przedstawiciela organizacji Sebastiana Zielińskiego. Pierwszy tytuł „Odkrywcy Roku” zdobył Krzysztof Matyszczak.

Sebastian Zieliński od 2009 roku zajmuje się tzw. „poszukiwaniem skarbów”. Początkowo działał w „Klubie Odkrywcy” z Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej a od wiosny tego roku przewodniczy osobom zrzeszonym w Stowarzyszeniu „Galea”.  Od samego początku w kwestii prowadzenia poszukiwań zabytków kładł duży nacisk na współpracę z konserwatorami zabytków, archeologami i muzealnikami a także prawidłowe zachowania osób poszukujących śladów przeszłości.  

 

To właśnie on zainicjował konkurs skierowany do członków swojego stowarzyszenia, którego nagrodą jest uzyskanie tytułu „Odkrywca Roku”. Bezpośrednim celem plebiscytu jest promowanie właściwych postaw w trakcie prowadzenia poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków. „Odkrywca Roku” to osoba, która nie tylko dokonała odkrycia ciekawego zabytku, ale przede wszystkim z odpowiednią starannością zabezpieczyła i udokumentowała swoje znalezisko.

 

W pierwszej edycji konkursu o tytuł „Odkrywcy Roku” walczyło osiem osób, którymi byli: Katarzyna Sadowska, Sylwia Zielińska, Magdalena Zandrowicz, Mariusza Sikora, Sebastian Zieliński, Krzysztof Matyszczak, Zbigniew Gościniak i Przemysław Kulpa. Zwycięzca został wyłoniony w drodze głosowania wszystkich członków.

 

Pierwszym zwycięzcą konkursu został Krzysztof Matyszczak, który 17 czerwca 2017 roku w okolicy miejscowości Januszewo odkrył srebrną fibulę pochodzącą sprzed około 1700 lat. Krzysztof Matyszczak nie tylko dokonał niezwykłego odkrycia ale także w prawidłowy sposób zabezpieczył znalezisko oraz  je opisał. Zabytek decyzją konserwatora zabytków trafiło do Muzeum w Ostródzie.

 

Zapinka tuż po znalezieniu przez Krzysztofa Matyszczaka

 

Znalezisko Krzysztofa Matyszczaka to srebrna zapinka z podwójną sprężyną i podwiniętą nóżką, na kabłąku dekorowana spiętrzonymi pierścieniami. Pochodzenie artefaktu należy  wiązać z kulturą wielbarską a jego chronologię przyjąć na drugą połowę III wieku i początek IV wieku naszej ery.  

 

Zdjęcie zapinki wykonane tuż przed przekazaniem do Muzeum w Ostródzie

 

Wręczenie nagrody, którą była specjalnie zaprojektowana koszulka odbyło się w dniu 19 grudnia podczas spotkania wigilijno-noworocznego. Poza Krzysztofem Matyszczakiem nagrodzony został również Mariusz Sikora, który odkrył drewnianą łódkę tzw. „dłubankę”. Trzecie miejsce zajął Zbigniew Gościniak, który znalazł niemiecka klamrę z okresu II wojny światowej.