Działalność

Niecodzienne lekcje historii

W grudniu 2017 roku oraz w połowie stycznia 2018 roku przedstawiciel stowarzyszenia „Galea” odbył spotkania z uczniami szkół podstawowych w Piotrkowie i Babiętach Wielkich. Ich celem było przybliżenie działalności stowarzyszenia oraz nakreślenie problematyki ochrony zabytków w kontekście tzw. „poszukiwania skarbów”.

Prelekcja i prezentacja zabytków archeologicznych w SP w Babiętach Wielkich

 

Spotkania Sebastiana Zielińskiego z uczniami szkół podstawowych z Piotrkowa i Babięt Wielkich odbyły się z inicjatywy nauczycieli wskazanych placówek oświatowych. Ich głównym celem było pokazanie młodym mieszkańcom gminy, że historia wcale nie jest nudna a poznawanie regionalnych wydarzeń historycznym może być naprawdę ciekawe a nawet ekscytujące.

 

Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Piotrkowie

 

Każde z odbytych spotkań rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia gościa, w trakcie którego przedstawił on zakres działalności stowarzyszenia, któremu przewodniczy. Podczas prelekcji opowiadał także o tzw. „ poszukiwaniu skarbów”, czyli o prowadzeniu poszukiwań zabytków przy użyciu detektorów metali. Wystąpienia okraszone były pokazami sprzętu, wytłumaczeniu ich zasad działania oraz ogólnym nakreśleniu przepisów dotyczących poszukiwań.

 

Prezentacja wykrywacza metali w SP w Babiętach Wielkich

 

Dalsza cześć niecodziennych lekcji historii polegała na prezentacji przedmiotów znalezionych przez członków stowarzyszenia w trakcie prowadzonych badań terenowych, czyli poszukiwań zabytków. W tym miejscu Sebastian Zieliński przybliżał uczniom zagadnienie „zabytku”, „skarbu” a przede wszystkim pojęcie „pamiątki regionalnej”. Tłumaczył jak ważne z punktu widzenia historii jest zachowanie regionalnych zabytków i ich ochrona dla przyszłych pokoleń. Część teoretyczna każdego ze spotkań kończyła się pytaniami uczestników do gościa.

 

Prezentacja zabytków podczas spotkania w SP w Piotrkowie

 

Spotkanie z uczniami szkoły z Piotrkowie zostało zakończone wspólnym poszukiwaniem skarbów na terenie szkoły. Uczniowie samodzielnie mogli zapoznać się z obsługą wykrywacza metali oraz jego sposobem działania. Jak się okazało podwórko szkolne skrywało wiele „skarbów” a ich znalezienie dało wiele radości uczestnikom spotkania.

 

Poszukiwanie „skarbów” na szkolnym podwórku w SP w Piotrkowie