Nowości

Niecodzienna wystawa Muzeum Regionalnego w Suszu i Suskiego Ośrodka Kultury.

W dniu 26 października 2023 roku Suskim Ośrodku Kultury miała miejsce inauguracja wystawy pt. „Znani-nieznani. Historie ludzi w numerach zapisane.” autorstwa Pani Danuty Drywy z Muzeum Stutthof w Sztutowie, którą można oglądać do 15 listopada br.

 

Inicjatorem i organizatorem wystawy przy wsparciu Suskiego Ośrodka Kultury jest Muzeum Regionalne w Suszu. Wystawa ma na celu ukazanie w jak prozaiczny i prosty sposób podczas II wojny światowej w obozach koncentracyjnych pozbawiano człowieka imienia i nazwiska a tym samym jego godności a nawet człowieczeństwa.

 

Już na pierwszej tablicy czytamy wypowiedź byłego więźnia o treści:

„Numer obozowy był elementem, który całkowicie eliminował więźnia obozu koncentracyjnego za społeczności. Kiedy po przybyciu do obozu i zaewidencjonowaniu w obozowej kartotece, więzień otrzymywał kolejny numer, tracił imię i nazwisko. Jak pisze Wacław Mitura : Każdy musiał nauczyć się go płynnie wymawiać po niemiecku. Mnie przypadł numer 3836. Odtąd nazwiska nasze oficjalnie przestały istnieć – staliśmy się tylko numerami. Więzień obudzony nawet w nocy musiał jednym tchem wyrecytować numer po niemiecku. Chciano w ten sposób pozbawić więźnia nie tylko nazwiska, lecz także człowieczeństwa. Jednak pod każdym numerem krył się człowiek, który przed aresztowaniem i osadzeniem w obozie koncentracyjnym prowadził normalne życie, miał rodzinę, pracę. Był nauczycielem, duchownym, inżynierem, robotnikiem, znanym w świecie naukowcem.”

 

Wystawa „Znani-nieznani…” pozwala zwiedzającemu poznać więc więźniów obozów koncentracyjnych, których całe dotychczasowe życie zostało zamienione w numer obozowy. Wystawa została uzupełniona przez organizatora o artykuł autorstwa Adama Boguszewicza, który został opublikowany na łamach Rocznika Suskiego nr 2. Artykuł przedstawiający wspomnienia Duńczyków, którzy jako więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof w sierpniu 1944 roku trafili do filii tego obozu znajdującego się w Suszu i pracowali w tartaku Vogla został powiększony, wydrukowany i zaprezentowany w formie wystawowej. Tytuł artykułu i jednocześnie wystawy brzmi: „Rosenberg Sagewerk Vogel- Tartak „Vogel” jako filia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof.”

 

 

Otwarcie wystaw spotkało się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców. Po zapoznaniu się z treścią wystaw nie brakowało rozmów i wspomnień. Byli tacy, którzy poznali świadków tych wydarzeń, albo takich, których członkowie rodziny trafili do obozów koncentracyjnych.

 

Głównym celem wystawy jest przypomnienie tych mrocznych wydarzeń w celach edukacyjnych oraz upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na inaugurację wystawy oraz jeszcze raz przypominamy i zachęcamy do jej zwiedzenia w Suskim Ośrodku Kultury w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku.