Aktualności

Historyczna chwila w Muzeum Regionalnym w Suszu

Regionaliści oraz pasjonaci historii Susza i okolic czekali na ten moment przez kilkanaście lat. Odkrywane przez nich zabytki archeologiczne, które przez wiele lat zasilały zbiory różnych placówek muzealnych teraz trafiają do Muzeum Regionalnego w Suszu. To historyczna chwila w życiu Susza i Muzeum Regionalnego w Suszu.

 

Osoby pasjonujące się historią Susza i okolic oraz zajmujące się poszukiwaniem zabytków zastanawiały się nad tym co zrobić aby odkrywane przez nich zabytki archeologiczne pozostawały i były prezentowane w naszym regionie. Przez wiele lat czekali na utworzenie muzeum w Iławie, które miało spełnić ich oczekiwania. Niestety czas płynął a razem z nim dziesiątki a nawet setki odkrywanych zabytków trafiały do różnych muzeów, z czego większość zdeponowano w magazynach i nie jest prezentowana publicznie.

 

Skarb rzymskich monet zdeponowany w Muzeum w Ostródzie

 

Trzy lata temu osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Historyczno-Badawczym „Galea” postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i zmienić coś w opisywanej materii. W 2019 roku dokonali oni założenia i rejestracji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (prywatnego) Muzeum Regionalnego w Suszu. Od samego początku założono, że muzeum będzie gromadziło oraz prezentowało wszelkie zabytki i pamiątki związane z historią Susza i okolic, w tym także te najstarsze średniowieczne, czy pradziejowe. Dzięki ogromnej determinacji członków stowarzyszenia a także wsparciu społecznemu we wrześniu 2021 dokonano uroczystego otwarcia suskiej placówki muzealnej.

 

Fotografia z otwarcia Muzeum Regionalnego w Suszu

 

24 maj 2022 roku to historyczna data w życiu Muzeum Regionalnego w Suszu. Tego dnia Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o zdeponowaniu w Muzeum Regionalnym w Suszu zabytków archeologicznych odkrytych podczas prowadzonych poszukiwań przez członków stowarzyszenia Galea. Tym samym do depozytu muzeum trafiły pierwsze dwadzieścia dwa zabytki archeologiczne.

 

Zabytki archeologiczne, które trafiły do Muzeum Regionalnego w Suszu

 

Zdeponowane w Muzeum Regionalnym w Suszu zabytki pochodzą z różnych epok. Najstarszym zabytkiem jest neolityczny kamienny topór odkryty przypadkowo w miejscowości Grabowiec a najmłodsze obiekty datowane są na okres średniowiecza. Najliczniejszą grupę zdeponowanych zabytków stanowią artefakty odkryte niedawno w okolicach miejscowości Siemiany. Są to przedmioty wykonane z brązu związane z Okresem Wpływów Rzymskich oraz Okresem Wędrówek Ludów. Wszystkie pozyskane przez muzeum zabytki stanowią świadectwo najstarszych dziejów naszego regionu.

 

Kamienny topór odkryty w miejscowości Grabowiec

Na publiczną prezentację pozyskanych muzealiów przyjdzie jednak trochę poczekać. Aktualnie muzeum w pierwszej kolejności zajmie się ich inwentaryzacją, konserwacją oraz zabezpieczeniem. Dopiero po spełnieniu tych warunków zostaną one zaprezentowane zwiedzającym Muzeum Regionalne w Suszu.

Zapinki z brązu z okresu Wpływów Rzymskich